De Openbaar Vervoer visie van Overijssel kan weer op de schop.

Toen de contouren voor de begroting voor 2015 werden geschreven (in de zogeheten Perspectievennota), was het nog niet voorzien, maar er komen grote veranderingen in reizigersstromen in bus en trein, ook in Overijssel.

De OV-studentenkaart wordt niet afgeschaft, maar uitgebreid; ook minderjarige MBO-leerlingen kunnen er gebruik van gaan maken. En het moet GroenLinks van het hart dat we dit een mooie ontwikkeling vinden, die een situatie van ongelijkheid tussen MBO en HBO/Universiteit recht trekt. Wat men verder ook maar vindt van de toekomstige regeling voor het studievoorschot, het behoud en de uitbreiding van de OV-studentenkaart is een mooi onderhandelingsresultaat van GroenLinks waar we trots op zijn. En waarvan we ook in Overijssel de gevolgen gaan merken.

Want hiermee komt ook een einde aan de neiging van MBO’ers om de goedkopere bus te gebruiken op trajecten waar ze net zo goed de trein hadden kunnen nemen. Ook wordt het nu financieel haalbaar voor MBO-leerlingen om verder te reizen om bij de instelling van hun keuze te studeren en stage te lopen. Wel ontstaat er nu het probleem dat er te weinig treinstellen zijn om in de spits alle reizigers te bedienen. Daar moeten we ook bij de regionale treinlijnen serieus naar kijken. En de tijd is kort: het gaat uiterlijk januari 2017 in.

Een ander positief aspect van het akkoord is dat het Rijk afspraken met onderwijsinstellingen wil om de spits af te vlakken. Overijssel heeft deze inzet ook omarmd en kan in het Rijk nu een partner vinden om de knelpunten die er liggen voor bijvoorbeeld onderwijs via internet te agenderen. Ook is bedongen dat de OV kosten niet op de lagere overheden worden afgewenteld. We zien hierin ook een opening voor het gesprek met het Rijk als het gaat om de hoogte van de Brede Doeluitkering (BDU-gelden).

Kortom: Een ombouw van het OV zal zeker nodig zijn, maar we moeten de uitgangspunten hiervoor echt opnieuw herijken. Is GS bereid om deze discussie nog deze periode aan te zwengelen?